ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. (a továbbiakban: Avtv.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. (a továbbiakban: Infotv.) alapján a Last Call Travel Kft. az alábbi adatkezelési tájékoztatót alkotja figyelembe véve az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során.

 

AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE:

Név: Last Call Travel Kft.

Cím: 1138 Budapest, Meder u. 8/D. fszt.
Telefon: +36 (1) 555-4050

E-mail: sales@lastcall.hu

Engedélyszám: U-001601

Képv.: Hámos Nikoletta

Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-85312/2015

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

A Last Call Travel Kft. Az Utas személyes adatait csak az Utas hozzájárulása (foglalása és/vagy regisztrációja), vagy jogszabály kötelező előírása alapján kezeli.

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

A  Last Call Travel Kft. Az Infotv. alapján személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhet, amely kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. E célok lehetnek különösen:

- regisztrációhoz és hozzájáruláshoz kötött direkt marketing tevékenység

- szerződéskötés

- utazási csomag, repülőjegy, szállodai szolgáltatás értékesítése, közvetítése

- panaszok, bejelentések, igények kezelése

- igényérvényesítés

- kapcsolattartás

- jogszabályi előírások, kötelezettségek teljesítése

Az Utastól a foglalás/regisztráció során tehát csak olyan adatok kérhetőek, amelyek az utazás létrejöveteléhez vagy egyéb szolgáltatás teljesítéséhez szükségesek.

 

Elektronikus hírlevél:

Amennyiben az Utas feliratkozik a Last Call Travel Kft. hírlevelére, Last Call Travel Kft. saját döntése szerinti gyakorisággal, de maximum napi gyakorisággal hírlevelet küld neki, kivéve abban az esetben ha az ennél sűrűbb hírlevél küldést az Utas maga kéri.  Last Call Travel lehetőség szerint igyekszik a lakóhely, illetve korábbi utazások és más megadott adatok alapján személyre szabottan utazást ajánlani a hírlevél olvasóinak. A hírlevélre való feliratkozással az Utas hozzájárul ahhoz, hogy Last Call Travel az ehhez szükséges személyes adatait kezelje.

Az adatkezelés célja: reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, faxszám, e-mail cím, továbbá a regisztráció körében felsorolt adatok.
Az adatok kezelésének időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig. A hírlevelet lemondani a hírlevél alján található Leiratkozás linkre kattintva lehet. A személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor."

 

COOKIES:

A Last Call Travel Kft. a weboldalán sütiket használ, melyek az Utas preferenciáit és egyéb olyan információkat tárolnak, amelyek segítenek hatékonyabbá tenni a weboldalt. Az oldalon keresztül semmilyen olyan információt nem gyűjt a Last Call Travel Kft.,  amely alapján az Utas személye beazonosítható lenne. A sütikkel kapcsolatos további információk, és a böngészőben történő beállításokról bővebb információt itt található: http://www.aboutcookies.org/

Webáruházunk a Google AdWords Remarketing szolgáltatását használja, azért, hogy később a már minket meglátogató felhasználókhoz érdekes reklámokat tudjuk eljuttatni a Google AdWords Display hálózatában részt vevő weboldalakon keresztül. Az ilyen típusú cookikat letilthatja a Google Hirdetési Beállítások kezelő felületén. A Google által szolgálatott hirdetésekkel kapcsolatban lévő adatvédelmi irányelvekről itt tudhat meg többet.


AZ ADATKEZELÉS MENETE:

A Last Call Travel Kft. által üzemeltetett www.lastcall.hu és a www.lastcallcruise.hu weboldalakmeglátogatásához nincs szükség regisztrációra, személyes adatokat sem kell megadnia, azonban a weboldalon található meghatározott szolgáltatás igénybe vétele (foglalás) kizárólag személyes adatok (nem, vezeték -és keresztnév, cím [irányítószám, település, utca, házszám], e-mail cím, fax szám, telefonszám, születési dátum)közlésével lehetséges. Ezek az adatok csak azután kerülnek a Last Call Travel Kft-nél rögzítésre, miután az Utas foglalás közben megadta őket.

 

A weboldal látogatása alatt a szerver a következőket rögzíti és tárolja:

- az Utas internet-szolgáltatójának IP címét

- azt a weboldalt, ahonnan az Utas meglátogatta az oldalt

- azokat a weboldalakat, amelyeket az Utas erről a weboldalról meglátogatott

- a látogatás időpontját és időtartamát.

 

A weboldalon található linkek átvezethetnek olyan weboldalakra, amelyekre a jelen szabályzat nem érvényes.

Személyesen történő szerződéskötéskor az adott szolgáltatásra vonatkozó szerződés létrejöttéhez minimálisan szükség van a weboldalon is kötelezően szükséges adatok megadására, de a kezelt adatok köre szolgáltatásfajtánként változhat.

 

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:

Az adatkezelés a szerződéskötéssel kezdődik és az adatok törléséig tart.

Az Utassal kapcsolatos információk őrzése csak addig tart, amíg az a cél megvalósításához szükséges. Az Infotv 6. § (5) alapján, ha a személyes adat felvételére az Utas hozzájárulásával került sor, a Last Call Travel Kft. a felvett adatokat  jogi kötelezettsége teljesítése céljából, vagy saját, illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából - ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll - további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

ADATBIZTONSÁG ÉS TITOKTARTÁS:

A Last Call Travel Kft. gondoskodik az Utas adatainak sértetlenségéről és biztonságáról, ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt-, mind a hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, a következő pontban rögzített adattovábbításon túli továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Last Call Travel Kft. gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek, illetve az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében gondoskodik az érintett munkatársak megfelelő felkészítéséről.

 

ADATTOVÁBBÍTÁS

A Last Call Travel Kft. szolgáltatásait szerződött partnerei útján látja el. Ennek érdekében továbbítja az Utas adatait annak érdekében, hogy partnerei teljesíteni tudják a megrendelt szolgáltatást. Ekörben az adattovábbítás a szolgáltatás teljesítésének elengedhetetlen feltétele, így megrendelésével az Utas kifejezetten hozzájárul a megadott adatok előbbiekben meghatározott körben, célból és ideig történő tárolásához, továbbításához, kezeléséhez, azaz az Utas adatait csak abban az esetben továbbítja a Last Call Travel Kft.  harmadik fél számára, amennyiben az az utazás megvalósulásához szükséges.

Az utazási szerződés aláírásával az Utas az adatainak külföldre (harmadik országba) történő továbbításához kifejezetten hozzájárul. A  Last Call Travel Kft. aszolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett szerződéses partnerén túl harmadik személynek adatot nem továbbít, kivéve ha az adattovábbítás jogszabály kötelező előírása alapján kötelező.

 

A Last Call Travel Kft. a partnerei (harmadik személy) adatkezeléséért nem vállal felelősséget.

 

AZ UTAS SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI

Az Avtv. alapján az Utasnak joga van bármikor tájékoztatást kérni személyes adatainak

kezeléséről. A tájékoztatás ingyenes. Az Utas ilyen jellegű kérését annak benyújtásától számított 30 napon belül teljesíti a Last Call Travel Kft. Ezen kívül az Utas kérheti személyesadatainak helyesbítését, illetve törlését. Az Utas a személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérését az sales@lastcall.hu e-mail címen terjesztheti elő.

 

PANASZ, JOGORVOSLAT:

Jogorvoslati igényével, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

Last Call Travel Kft.

U-001601

 

A 2022.11.23-tól érvényes adatvédelmi nyilatkozatunkat IDE kattintva tekintheti meg.